Návrat z Minitábora

Děti vyrazí po obědě na autobus a plánovaný příjezd do Prahy na Háje je v 15:33.

Pokud si jedete pro děti osobně na Sázavu, zavolejte Dvořkovi na 602247226