PF 2024

Vážení rodičové a děti, vážení přátelé. I po té hrůze, která se udála těsně před Vánoci, věřím, že jste v rámci možností s nejbližšími prožili klidné svátky.

Tímto vám do roku 2024 přejeme vše nejlepší, hodně zdraví, lásky a především už žádné hrůzné zážitky. Doufám, že k tomu dlouhodobě přispíváme i my výchovní táborový vedoucí, když vaše děti vedeme k úctě k přírodě, lásce a především si vážit lidského života a všeho dobrého.

Hodně štěstí přejí všichni vedoucí a praktikanti II. turnusu LDT Duha Sázava Sedliště a Dvořka

P. S. Kolem půlky ledna vám oznámíme termín k přihlašování vašich ratolestí na letní tábor 2 0 2 4!