Rozdělení dětí do oddílů a na chatky

Milé děti, vážení rodiče,

na přihlášce je kolonka (chce být ubytován s ..., chce být v oddíle s ...) , důležité je, aby bylo uvedeno jen jedno jméno. Snažíme se maximálně požadavku vyhovět.

 

Chatky se rozdělují podle věku a pohlaví, to znamená, že když je v chatce 6 - 8 dětí jsou v rozmezí 1 - 2 let ( 5x 11 let a 2x 12 let ), není tedy možné ubytovat do chatky 6x 14 let a k tomu 1x 10 s tím, že desetiletý táborník má požadavek být ubytován se svým čtrnáctiletým kamarádem. 

Dále by jsme byli neradi, kdyby se nám stala podobná věc jako v roce vloni nebo v některých předešlých ročnících. Kdy byly oddíly nevyvážené, aby se maximálně vyhovělo požadavkům. Oddíl s dětmi 2x 15 let,1x 14, 2x 13 let, 1x 11, 2x 10, 1x 9 a oddíl s dětmi 1x 15, 1x 11, 3x 9, 2x 8, 2x 7,  z toho je jasné, že takovéto dva oddíly spolu nemohou rovnocenně soutěžit.

 

Trochu vám popíši program tábora, proto aby jste netlačili na vaše požadavky.
Od budíčku jsou děti v táboře společně do 9:00 kdy začíná dopolední program: soutěže, hry, zábava z 60 - 70 % jsou všechny oddíly pohromadě, ve 12:00 oběd opět jsou všechny děti společně až do 15:00 kdy začíná odpolední program (obdoba dopoledního programu) v 18:00 večeře a zase jsou všechny děti pohromadě až do večerky. Z toho je jasné jsou-li na táboře nějací dva kamarádi a nebyli dle požadavku umístěni do jednoho oddílu, stráví spolu 80 - 85 % času.

 

Tím vám chci poděkovat za pochopení, pokud vašemu požadavku nebude zcela vyhověno.

Váš Olda alias Hagrid, pohl. vedoucí