Už jsme na táboře

Vážené rodičovstvo, 

vím, že někteří jste již v rauši pohody (a já se vám jako otec nedivím), ale tímto oznamujeme:
jsme vybalení na táboře, po svačině (zmrzlina). Živí a zdraví. Na večerním nástupu nás konzole přenese do JUMANJI džungle.